Downloads

Indien je een kwetsuur oploopt op training of tijdens een wedstrijd gelieve volgende stappen te volgen:
– Document “Aangifte Ongeval” afdrukken (klik op de link hierboven)
– Eerste deel “Aangifte ongeval” zo veel mogelijk invullen
– Een zelfklever van je ziekenfonds kleven in het voorziene kadertje op het eerste deel
– Het tweede deel laten invullen door je dokter
– Handtekening rechts onderaan van Speelster of Ouder (indien speelster jonger dan 13 jaar)
– De aangifte rechtstreeks en zo snel mogelijk opsturen naar Ruben Braeckevelt
– Indien nood aan kiné ook zeker melden aan Ruben