Downloads

Het gedeelte “Medisch getuigschrift” laat je invullen door de geneesheer.
Op het gedeelte “Aangifte van ongeval” kleef je een klever van de mutualiteit.
Daarna vul je in wat beroep is en waar je werkt (of school).
Vul ook de datum en het uur van het ongeval in en omschrijf onder omstandigheden wat de oorzaak was van de kwetsuur.
Indien je kiné nodig hebt meldt je dit zo snel mogelijk aan Ruben!
Bezorg dit document zo snel mogelijk terug!